•    

    Your best Coach!

    Even though the training will be hard, you will often feel exhausted and have enough, you will suffer and feel pain, but The Coach is going to be with you and He will give you so much strength, you are going to overcome yourself, because “those who hope in the Lord, will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint’’ Isa. 40:31. And in the hardest times He will carry you on His shoulders!

  •       Bóg   sport   trening

    Twój najlepszy Trener!

    Mimo, że trening będzie ciężki, często będziesz wykończony, będziesz mieć dość, będziesz cierpieć i będzie boleć, to ten Trener zawsze będzie z Tobą i doda Ci tyle siły, że przeskoczysz samego siebie, bo „ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają!” ¹ A w najcięższych momentach będzie Cię niósł na swoich barkach!