•    

    Jestem #KobietąWyzwoloną, a Ty?

    Być może myślisz, że jesteś kobietą wyzwoloną, ale czy nie przychodzą Ci do głowy tego rodzaju myśli – Jestem gorsza, brzydsza niż inne. – Innym się udało w życiu, a ja ciągle mam pod górkę. – Wstydzę się pokazać innym ludziom. Jak inni mają mnie szanować, skoro sama siebie nie szanuje?

  •    

    I am a #LiberatedWoman, and you?

    Perhaps you think you are a liberated woman, but don’t you sometimes have this kind of thoughts? – I’m worse, uglier than others. – Others have succeeded in life, and I still have a lot of difficulties. – I’m ashamed to show myself to other people. How can others respect me when I don’t respect myself?